S. 1-923 Dossierfiche                  

Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap ten gevolge van de goedkeuring door de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement van het voorstel van decreet van de heer Herman Suykerbuyk c.s. houdende vaststelling van de voorwaarden voor getroffenen van repressie en epuratie, en voor oorlogsslachtoffers, om in aanmerking te komen voor een financiŽle tegemoetkoming

bestrijding
oorlogsslachtoffer
Vlaamse Gemeenschap
Franse Gemeenschap
slachtoffer
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
Tweede Wereldoorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-923/1 1-923/1 (PDF) Verslag namens het Bureau 26/3/1998
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
26/3/1998   Aanleggen dossier Doc. 1-923/1 1-923/1 (PDF)
31/3/1998   Inschrijving op agenda plenaire
2/4/1998   Gemotiveerd advies
stemming : +55/-6/o0
2/4/1998   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving