S. 1-922 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 1824 houdende dat de kerkbesturen en kerkelijke administraties geen beschikkingen kunnen nemen omtrent onderwerpen, waarvan de bezorging hen niet uitdrukkelijk bij de bestaande wetten, reglementen of verordeningen is opgedragen
Fred Erdman    Hugo Vandenberghe   

bescherming van het erfgoed
kerk
kerkfabriek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-922/1 1-922/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/3/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
26/3/1998   Indiening voorstel Doc. 1-922/1 1-922/1 (PDF)
23/4/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
23/4/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
23/4/1998   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving