S. 1-921 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen binnen de OESO met het oog op het sluiten van een multilaterale overeenkomst inzake investeringen
Pierre Jonckheer    Eddy Boutmans    Martine Dardenne   

multinationale onderneming
buitenlandse investering
multilaterale overeenkomst
duurzame ontwikkeling
marktliberalisatie
Wereldhandelsorganisatie
motie van het Parlement
OESO
bevordering van investeringen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-921/1 1-921/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/3/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
26/3/1998   Indiening voorstel Doc. 1-921/1 1-921/1 (PDF)
2/4/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
2/4/1998   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving