S. 1-917 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake de uitvoering van een objectieve kosten-batenanalyse betreffende de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land
Roeland Raes   

sociale lasten
misdadigheid
immigratie
integratie van migranten
kosten-batenanalyse
politiek asiel
sociale zekerheid
motie van het Parlement
criminaliteit
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-917/1 1-917/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/3/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
23/3/1998   Indiening voorstel Doc. 1-917/1 1-917/1 (PDF)
23/4/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
23/4/1998   Stemming uitgesteld
30/4/1998   Beslissing niet-inoverwegingneming
bij zitten en opstaan
Hand. 1-181 Hand. 1-181 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Niet in overweging genomen 30/4/1998

Kruispuntbank van de wetgeving