S. 1-916 Dossierfiche K. 49-170

Wetsontwerp tot invoering van de wettelijke samenwoning
Serge Moureaux   Vincent Decroly   Frans Lozie   Olivier Maingain  

ongehuwd samenleven
huwelijksrecht
arbeidsongeschiktheid
burgerlijke rechtsvordering
ziekteverzekering
pensioenregeling
erfrecht
verblijfsrecht
beroepsziekte
burgerlijk wetboek
geregistreerd samenwonen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-170/1 Wetsvoorstel 23/10/1995
K. 49-170/2 Amendement 7/1/1998
K. 49-170/3 Amendementen 28/1/1998
K. 49-170/4 Amendement 29/1/1998
K. 49-170/5 Amendementen 10/2/1998
K. 49-170/7 Amendementen 11/2/1998
K. 49-170/6 Amendementen 17/2/1998
K. 49-170/8 Verslag namens de commissie 11/3/1998
K. 49-170/9 Tekst aangenomen door de commissie 11/3/1998
K. 49-170/10 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 13/3/1998
K. 49-170/11 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 18/3/1998
K. 49-170/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/3/1998
1-916/1 1-916/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/3/1998
1-916/2 1-916/2 (PDF) Amendementen 13/5/1998
1-916/3 1-916/3 (PDF) Amendementen 9/6/1998
1-916/4 1-916/4 (PDF) Amendementen 16/6/1998
1-916/5 1-916/5 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/1998
1-916/6 1-916/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/7/1998
1-916/7 1-916/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 16/7/1998
K. 49-170/13 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 20/7/1998
K. 49-170/14 Amendement 6/10/1998
K. 49-170/15 Verslag namens de commissie 23/10/1998
K. 49-170/16 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/10/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
23/10/1995   Indiening ontwerp Doc. K. 49-170/1
18/3/1998   Bespreking
19/3/1998   Bespreking
19/3/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. K. 49-170/12
12/1/1999   Einde behandeling
20/3/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-916/1 1-916/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
20/4/1998   Uitoefening evocatierecht
20/4/1998   Verzending naar commissie: Justitie
9/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
15/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-209 Hand. 1-209 (PDF)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-211 Hand. 1-211 (PDF)
Doc. 1-916/7 1-916/7 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/4/1998   Verzending naar commissie
5/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/5/1998   Niet behandeld
6/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/5/1998   Niet behandeld
13/5/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-916/2 1-916/2 (PDF)
13/5/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-916/2 1-916/2 (PDF)
26/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
26/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Jeanmoye
26/5/1998   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
26/5/1998   Bespreking
9/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/6/1998   Bespreking
9/6/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 20 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 21 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 22 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 23 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 24 Doc. 1-916/3 1-916/3 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 25 Doc. 1-916/4 1-916/4 (PDF)
16/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
16/6/1998   Bespreking
16/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+6/-1/o1)
16/6/1998   Beslissing schriftelijk verslag
16/6/1998   Amendement: Am. 26 Doc. 1-916/4 1-916/4 (PDF)
16/6/1998   Amendement: Am. 27 Doc. 1-916/4 1-916/4 (PDF)
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Niet behandeld
8/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-916/6 1-916/6 (PDF)
8/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-916/5 1-916/5 (PDF)
4/6/1998   Opschorting termijn
10/6/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/32 1-82/32 (PDF)
11/6/1998   Hervatting termijn
6/7/1998   Opschorting termijn
8/7/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/34 1-82/34 (PDF)
9/7/1998   Hervatting termijn
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
16/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-170/13
28/10/1998   Bespreking
29/10/1998   Stemming over het geheel: ne varietur
Tekstverbetering
29/10/1998   Aanneming zonder amendering
29/10/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/11/1998   Bekrachtiging en afkondiging
12/1/1999   Bekendmaking (786-788)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd 18/3/1998, 19/3/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 15/7/1998, 16/7/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 26/5/1998, 9/6/1998, 16/6/1998, 8/7/1998
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 28/10/1998, 29/10/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 21/3/1998 15 20/4/1998
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 21/4/1998 16
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 151
Onderzoekstermijn (S1) 21/4/1998 60 19/6/1998
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 21/4/1998 16 26/6/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 21/4/1998 13 8/10/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 21/4/1998 38 5/10/1998
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 21/4/1998 13
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 21/4/1998 13 8/10/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/11/1998 12/1/1999 , blz 786-788

Kruispuntbank van de wetgeving