S. 1-909 Dossierfiche                  

Voordracht van kandidaten voor het tweede, het vierde en het zesde vacante ambt van raadsheer in het Hof van Cassatie

hogere rechtspraak
magistraat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-909/1 1-909/1 (PDF) Kandidatenlijst 14/1/1998
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
14/1/1998   Aanleggen dossier Doc. 1-909/1 1-909/1 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/1/1998   Verzending naar commissie
20/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/1/1998   Hoorzitting mevr. Marie-Jeanne De Cooman de h. Dirk Debruyne de h. Eric Dirix de h. Paul Maffei de h. Eric Stassijns
Kandidaten ambten raadsheer bij het Hof van Cassatie
21/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1998   Hoorzitting de h. Jean van der Eecken de h. Luc Van hoogenbemt de h. Marc Van Quickenborne de h. Andrť Vanderwegen de h. FranÁois Peeters
Kandidaten ambten raadsheer bij het Hof van Cassatie
14/5/1998   Einde behandeling
14/5/1998   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 20/1/1998, 21/1/1998

Kruispuntbank van de wetgeving