S. 1-898 Dossierfiche K. 49-1647

Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten :
1. Vijfde Protocol ter aanvulling van de constitutie van de Wereldpostvereniging;
2. Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging, en Bijlage;
3. Wereldpostconventie, en Slotprotocol;
4. Overeenkomst betreffende de postcolli, en Slotprotocol;
5. Overeenkomst betreffende de postwissels;
6. Overeenkomst betreffende de dienst der postcheques; en
7. Overeenkomst betreffende de rembourszendingen;
gedaan te Seoel op 14 september 1994
Regering J.-L. Dehaene II  

financiŽle dienst van de post
postdienst
Wereldpostunie
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-898/1 1-898/1 (PDF) Wetsontwerp 24/2/1998
1-898/2 1-898/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/5/1998
1-898/3 1-898/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/5/1998
K. 49-1647/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/7/1998
K. 49-1647/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
24/2/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-898/1 1-898/1 (PDF)
24/2/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
2/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
8/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-204 Hand. 1-204 (PDF)
8/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-204 Hand. 1-204 (PDF)
9/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-206 Hand. 1-206 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
24/2/1998   Verzending naar commissie
26/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
26/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Charles-Ferdinand Nothomb
26/5/1998   Inleidende uiteenzetting
minister van Buitenlandse Zaken
26/5/1998   Bespreking
26/5/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-898/2 1-898/2 (PDF)
26/5/1998   Vertrouwen rapporteur
26/5/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-898/3 1-898/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1647/1
16/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 266, p. 9406)
16/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+129/-0/o10)
(Handelingen nr. 266, p. 9441-9442)
Doc. K. 49-1647/2
16/7/1998   Aanneming zonder amendering
16/7/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1647/2
10/8/1998   Bekrachtiging en afkondiging
18/8/1999   Bekendmaking (30566-30678)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 8/7/1998, 9/7/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 26/5/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 16/7/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/1998 18/8/1999 , blz 30566-30678

Kruispuntbank van de wetgeving