S. 1-897 Dossierfiche K. 49-1170

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst
Regering J.-L. Dehaene II  

assistentschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1170/1 Wetsontwerp 27/8/1997
K. 49-1170/2 Amendementen 20/1/1998
K. 49-1170/3 Verslag namens de commissie 2/2/1998
K. 49-1170/4 Amendementen 10/2/1998
K. 49-1170/5 Amendement 11/2/1998
K. 49-1170/6 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 12/2/1998
K. 49-1170/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/2/1998
1-897/1 1-897/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/2/1998
1-897/2 1-897/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/3/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
27/8/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1170/1
11/2/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7882-7887
12/2/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7939-7940
Doc. K. 49-1170/6
19/2/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+139/-0/o1)
Handelingen, p. 8062
Doc. K. 49-1170/7
19/2/1998   Aanneming na amendering
20/2/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-897/1 1-897/1 (PDF)
17/3/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-897/2 1-897/2 (PDF)
17/3/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/5/1998   Bekrachtiging en afkondiging
29/5/1998   Bekendmaking (17587-17594)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 11/2/1998, 12/2/1998, 19/2/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/3/1998 15 16/3/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 2/3/1998 0 16/3/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/5/1998 29/5/1998 , blz 17587-17594

Kruispuntbank van de wetgeving