S. 1-896 Dossierfiche K. 49-1336

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld
Regering J.-L. Dehaene II  

magistraat
openbaar ministerie
witwassen van geld
rechtsvordering
Cel voor financiŽle informatieverwerking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1336/1 Wetsontwerp 18/12/1997
K. 49-1336/2 Verslag namens de commissie 13/2/1998
K. 49-1336/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/2/1998
1-896/1 1-896/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/2/1998
1-896/2 1-896/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/6/1998
1-896/3 1-896/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/6/1998
1-896/4 1-896/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 2/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
18/12/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1336/1
18/2/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 225, p. 7972-7976)
19/2/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
(Handelingen nr. 227, p. 8062)
Doc. K. 49-1336/3
19/2/1998   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/2/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-896/1 1-896/1 (PDF)
20/2/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/6/1998   Inschrijving op agenda plenaire
2/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-202 Hand. 1-202 (PDF)
2/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-202 Hand. 1-202 (PDF)
2/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-203 Hand. 1-203 (PDF)
Doc. 1-896/4 1-896/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/2/1998   Verzending naar commissie
18/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Moens
18/3/1998   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
18/3/1998   Bespreking
1/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/4/1998   Bespreking
22/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/4/1998   Uitgesteld
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Niet behandeld
9/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/6/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
9/6/1998   Onderzoek van de amendementen.
17/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
17/6/1998   Beslissing schriftelijk verslag
24/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/6/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-896/3 1-896/3 (PDF)
24/6/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-896/2 1-896/2 (PDF)
2/7/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/8/1998   Bekrachtiging en afkondiging
15/10/1998   Bekendmaking (34266)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 18/2/1998, 19/2/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 2/7/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/3/1998, 1/4/1998, 9/6/1998, 17/6/1998, 24/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/1998 15/10/1998 , blz 34266

Kruispuntbank van de wetgeving