S. 1-895 Dossierfiche K. 49-1335

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs
Regering J.-L. Dehaene II  

boekhouder
makelaar
gerechtsdeurwaarder
projectontwikkeling
speelhal
witwassen van geld
nationale uitvoeringsmaatregel
notaris
georganiseerde misdaad
fraude ten nadele van de EU
beveiliging en bewaking
Cel voor financiŽle informatieverwerking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1335/1 Wetsontwerp 18/12/1997
K. 49-1335/2 Amendementen 28/1/1998
K. 49-1335/3 Amendement 3/2/1998
K. 49-1335/4 Verslag namens de commissie 12/2/1998
K. 49-1335/5 Tekst aangenomen door de commissie 12/2/1998
K. 49-1335/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 18/2/1998
K. 49-1335/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/2/1998
1-895/1 1-895/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/2/1998
1-895/2 1-895/2 (PDF) Amendementen 18/3/1998
1-895/3 1-895/3 (PDF) Amendement 20/5/1998
1-895/4 1-895/4 (PDF) Verslag namens de commissie 24/6/1998
1-895/5 1-895/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/6/1998
1-895/6 1-895/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 2/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
18/12/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1335/1
18/2/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 225, p. 7972-7976 + aanneming nieuw opschrift)
19/2/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
(Handelingen nr. 227, p. 8062)
Doc. K. 49-1335/7
19/2/1998   Aanneming na amendering
20/2/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-895/1 1-895/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
12/3/1998   Uitoefening evocatierecht
12/3/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/6/1998   Inschrijving op agenda plenaire
2/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-202 Hand. 1-202 (PDF)
2/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-203 Hand. 1-203 (PDF)
Doc. 1-895/6 1-895/6 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/3/1998   Verzending naar commissie
18/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Moens
18/3/1998   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
18/3/1998   Bespreking
18/3/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-895/2 1-895/2 (PDF)
18/3/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-895/2 1-895/2 (PDF)
18/3/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-895/2 1-895/2 (PDF)
18/3/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-895/2 1-895/2 (PDF)
18/3/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-895/2 1-895/2 (PDF)
18/3/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-895/2 1-895/2 (PDF)
18/3/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-895/2 1-895/2 (PDF)
18/3/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-895/2 1-895/2 (PDF)
1/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/4/1998   Bespreking
22/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/4/1998   Uitgesteld
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Niet behandeld
20/5/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-895/3 1-895/3 (PDF)
9/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/6/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
9/6/1998   Onderzoek van de amendementen.
17/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
17/6/1998   Beslissing schriftelijk verslag
24/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/6/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-895/5 1-895/5 (PDF)
24/6/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-895/4 1-895/4 (PDF)
14/5/1998   Opschorting termijn
convocatie
20/5/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/31 1-82/31 (PDF)
21/5/1998   Hervatting termijn
2/7/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/8/1998   Bekrachtiging en afkondiging
15/10/1998   Bekendmaking (34267-34271)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 18/2/1998, 19/2/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 2/7/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/3/1998, 1/4/1998, 9/6/1998, 17/6/1998, 24/6/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/3/1998 15 16/3/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 148
Onderzoekstermijn (S1) 13/3/1998 60 27/5/1998
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (S1) 13/3/1998 14
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 13/3/1998 44 3/7/1998
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 13/3/1998 14 3/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/1998 15/10/1998 , blz 34267-34271

Kruispuntbank van de wetgeving