S. 1-889 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot instelling van een referendum over het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijhorende akten
Bert Anciaux    Fons Vergote    Jan Loones    Chris Vandenbroeke   

Europese verdragen
Verdrag van Amsterdam
referendum

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-889/1 1-889/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/3/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
17/2/1998   Indiening voorstel Doc. 1-889/1 1-889/1 (PDF)
19/3/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
19/3/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
19/3/1998   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving