S. 1-887 Dossierfiche K. 49-1152

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten
Jean-Pierre Viseur   Hubert Brouns   José Canon   Willy Cortois   Denis D'hondt   Karel Van Hoorebeke   Jacques Lefèvre   Peter Roose   Tony Smets   Jef Tavernier  

gemeente
provincie
openbaarheid van het bestuur

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1152/1 Wetsvoorstel 22/7/1997
K. 49-1152/2 Tekst aangenomen door de commissie 26/1/1998
K. 49-1152/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/2/1998
1-887/1 1-887/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/2/1998
1-887/2 1-887/2 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 10/3/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
22/7/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1152/1
9/10/1997   Inoverwegingneming
28/1/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7773
4/2/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7836
12/2/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-0/o12)
Handelingen, p. 7937
Doc. K. 49-1152/3
12/2/1998   Aanneming zonder amendering
13/2/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-887/1 1-887/1 (PDF)
10/3/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-887/2 1-887/2 (PDF)
10/3/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
4/9/1998   Bekendmaking (28549)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 28/1/1998, 4/2/1998, 12/2/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 14/2/1998 15 9/3/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/2/1998 0 9/3/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/6/1998 4/9/1998 , blz 28549

Kruispuntbank van de wetgeving