S. 1-886 Dossierfiche K. 49-1182

Wetsontwerp met betrekking tot de geschillen betreffende de betalingen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten
Regering J.-L. Dehaene II  

territoriale bevoegdheid
welzijn van dieren
dierlijk product
begrotingsfonds

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1182/1 Wetsontwerp 11/9/1997
K. 49-1182/2 Verslag namens de commissie 28/1/1998
K. 49-1182/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/2/1998
1-886/1 1-886/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/2/1998
1-886/2 1-886/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/3/1998
1-886/3 1-886/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/3/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
11/9/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1182/1
4/2/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7833-7834
12/2/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-0/o36)
Handelingen, p. 7936
12/2/1998   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
13/2/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-886/1 1-886/1 (PDF)
13/2/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/3/1998   Inschrijving op agenda plenaire
26/3/1998   Algemene bespreking Hand. 1-176 Hand. 1-176 (PDF)
26/3/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-176 Hand. 1-176 (PDF)
26/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o2)
Handelingen, p. 5192
Hand. 1-176 Hand. 1-176 (PDF)
Doc. 1-886/3 1-886/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/2/1998   Verzending naar commissie
3/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
3/3/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1)
3/3/1998   Beslissing schriftelijk verslag
17/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie
17/3/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-886/2 1-886/2 (PDF)
26/3/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
16/4/1998   Bekrachtiging en afkondiging
8/5/1998   Bekendmaking (14621)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 4/2/1998, 12/2/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 26/3/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 3/3/1998, 17/3/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/4/1998 8/5/1998 , blz 14621

Kruispuntbank van de wetgeving