S. 1-885 Dossierfiche K. 49-1181

Wetsontwerp betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten
Regering J.-L. Dehaene II  

welzijn van dieren
dierlijk product
begrotingsfonds

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1181/1 Wetsontwerp 11/9/1997
K. 49-1181/2 Amendement 13/1/1998
K. 49-1181/3 Verslag namens de commissie 28/1/1998
K. 49-1181/4 Tekst aangenomen door de commissie 28/1/1998
K. 49-1181/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/2/1998
1-885/1 1-885/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/2/1998
1-885/2 1-885/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 10/3/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
11/9/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1181/1
4/2/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7833-7834
12/2/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+118/-0/o20)
Handelingen, p. 7936
Doc. K. 49-1181/5
12/2/1998   Aanneming na amendering
13/2/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-885/1 1-885/1 (PDF)
10/3/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-885/2 1-885/2 (PDF)
10/3/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/3/1998   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/1998   Bekendmaking (13469-13476)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 4/2/1998, 12/2/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 14/2/1998 15 9/3/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/2/1998 0 9/3/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/3/1998 30/4/1998 , blz 13469-13476

Kruispuntbank van de wetgeving