S. 1-884 Dossierfiche K. 49-1051

Wetsontwerp tot wijziging, wat de vergoedingen voor de overdracht van referentiehoeveelheden aan het melkquotumfonds betreft, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
Dirk Pieters   Josy Arens   Julien Verstraeten   Luc Toussaint   Gisèle Gardeyn-Debever   Paul Tant  

belastingontheffing
inkomstenbelasting
zuivelproduct
landbouwquota

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1051/1 Wetsvoorstel 26/5/1997
K. 49-1051/2 Amendement 12/12/1997
K. 49-1051/3 Verslag namens de commissie 29/1/1998
K. 49-1051/4 Tekst aangenomen door de commissie 29/1/1998
K. 49-1051/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/2/1998
1-884/1 1-884/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/2/1998
1-884/2 1-884/2 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 10/3/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
26/5/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1051/1
5/6/1997   Inoverwegingneming
4/2/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7832-7833
12/2/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+138/-0/o0)
Handelingen, p. 7936
Doc. K. 49-1051/5
12/2/1998   Aanneming zonder amendering
13/2/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-884/1 1-884/1 (PDF)
10/3/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-884/2 1-884/2 (PDF)
10/3/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/5/1998   Bekrachtiging en afkondiging
26/6/1998   Bekendmaking (21054)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 4/2/1998, 12/2/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 14/2/1998 15 9/3/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/2/1998 0 9/3/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/5/1998 26/6/1998 , blz 21054

Kruispuntbank van de wetgeving