S. 1-882 Dossierfiche K. 49-1419

Wetsontwerp tot wijziging van de protestwet van 3 juni 1997
Luc Willems  

kredietbrief
Herdiscontering- en Waarborginstituut
wisselrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1419/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/2/1998
1-882/1 1-882/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/2/1998
1-882/2 1-882/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/6/1998
1-882/3 1-882/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/6/1998
1-882/4 1-882/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/6/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
15/1/1998   Indiening voorstel Doc. K. 49-1360/1
11/2/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 221, p. 7890-7891)
12/2/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
(Handelingen nr. 223, p. 7941)
Doc. K. 49-1419/1
12/2/1998   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
15/2/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-882/1 1-882/1 (PDF)
15/2/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/6/1998   Inschrijving op agenda plenaire
10/6/1998   Algemene bespreking Hand. 1-193 Hand. 1-193 (PDF)
10/6/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-193 Hand. 1-193 (PDF)
11/6/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-196 Hand. 1-196 (PDF)
Doc. 1-882/4 1-882/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/2/1998   Verzending naar commissie
18/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Robert Hotyat
18/3/1998   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
18/3/1998   Bespreking
1/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/4/1998   Bespreking
Einde van de algemene bespreking
22/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/4/1998   Uitgesteld
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1)
20/5/1998   Beslissing schriftelijk verslag
3/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/6/1998   Lezing van het verslag
Lezing van het verslag van de h. Robert Hotyat
3/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/6/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-882/3 1-882/3 (PDF)
3/6/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-882/2 1-882/2 (PDF)
11/6/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
22/6/1998   Bekrachtiging en afkondiging
18/7/1998   Bekendmaking (23670-23671)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 11/2/1998, 12/2/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 10/6/1998, 11/6/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/3/1998, 1/4/1998, 20/5/1998, 3/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/6/1998 18/7/1998 , blz 23670-23671

Kruispuntbank van de wetgeving