S. 1-88 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake de journalistieke rechten en plichten
Wim Verreycken    Jurgen Ceder   

persvrijheid
pers
beroepsdeontologie
beroep in de communicatiesector
motie van het Parlement
recht van weerwoord

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-88/1 1-88/1 (PDF) Voorstel van resolutie 2/8/1995
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
2/8/1995   Indiening voorstel Doc. 1-88/1 1-88/1 (PDF)
12/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
12/10/1995   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving