S. 1-875 Dossierfiche K. 49-1528

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen
Philippe Charlier    Paul Hatry   

verzekeringsmaatschappij
pensioenregeling
beleggingsmaatschappij
pensioenfonds

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-875/1 1-875/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/2/1998
1-875/2 1-875/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/4/1998
1-875/3 1-875/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/4/1998
1-875/4 1-875/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 30/4/1998
K. 49-1528/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/5/1998
K. 49-1528/2 Amendement 19/5/1998
K. 49-1528/3 Verslag namens de commissie 4/6/1998
K. 49-1528/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/6/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
11/2/1998   Indiening voorstel Doc. 1-875/1 1-875/1 (PDF)
5/3/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
5/3/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/4/1998   Inschrijving op agenda plenaire
23/4/1998   Algemene bespreking Hand. 1-180 Hand. 1-180 (PDF)
29/4/1998   Inschrijving op agenda plenaire
30/4/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-181 Hand. 1-181 (PDF)
30/4/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-181 Hand. 1-181 (PDF)
Doc. 1-875/4 1-875/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/3/1998   Verzending naar commissie
17/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Bock
17/3/1998   Inleidende uiteenzetting
Een van de indieners van het wetsvoorstel
24/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-0/o2)
24/3/1998   Beslissing schriftelijk verslag
1/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/4/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-875/3 1-875/3 (PDF)
1/4/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-875/2 1-875/2 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
30/4/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1528/1
10/6/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 253, p. 8939-8940)
11/6/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-11/o2)
(Handelingen nr. 254, p. 8967-8968)
Doc. K. 49-1528/4
11/6/1998   Aanneming zonder amendering
11/6/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1528/4
5/7/1998   Bekrachtiging en afkondiging
18/9/1998   Bekendmaking (30341)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 23/4/1998, 30/4/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 17/3/1998, 24/3/1998, 1/4/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 10/6/1998, 11/6/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 1/5/1998 60 29/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/7/1998 18/9/1998, blz 30341