S. 1-865 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van artikel 27 van het Reglement van de Senaat
Sabine de Bethune    Francy Van der Wildt    Magdeleine Willame-Boonen    Erika Thijs    Andrée Delcourt-Pêtre    Marc Olivier    Bea Cantillon   

commissieverslag
reglement van het parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-865/1 1-865/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 5/2/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening Reglement
5/2/1998   Indiening voorstel Doc. 1-865/1 1-865/1 (PDF)
12/2/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Behandeling in Bureau
12/2/1998   Verzending naar Bureau
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening Reglement Vervallen  
Behandeling in Bureau
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving