S. 1-861 Dossierfiche K. 49-1128

Wetsontwerp houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers
Regering J.-L. Dehaene II  

Europese onderneming
voorlichting van de werknemers
nationale uitvoeringsmaatregel
raadpleging van de werknemers
Europese ondernemingsraad

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1128/1 Wetsontwerp 10/7/1997
K. 49-1128/2 Verslag namens de commissie 23/1/1998
K. 49-1128/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/1/1998
1-861/1 1-861/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/1/1998
1-861/2 1-861/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/2/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
10/7/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1128/1
28/1/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7771-7773
29/1/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o49)
Handelingen, p. 7808
Doc. K. 49-1128/3
29/1/1998   Aanneming zonder amendering
30/1/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-861/1 1-861/1 (PDF)
17/2/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-861/2 1-861/2 (PDF)
17/2/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/4/1998   Bekrachtiging en afkondiging
21/5/1998   Bekendmaking (16414-16417)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 28/1/1998, 29/1/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 31/1/1998 15 16/2/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 31/1/1998 0 16/2/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/4/1998 21/5/1998 , blz 16414-16417

Kruispuntbank van de wetgeving