S. 1-860 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over Algerije
Armand De Decker    Jacqueline Mayence-Goossens    Pierre Hazette   

rechten van de mens
Algerije
islam
terrorisme
politiek geweld
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-860/1 1-860/1 (PDF) Voorstel van resolutie 29/1/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
29/1/1998   Indiening voorstel Doc. 1-860/1 1-860/1 (PDF)
5/2/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
5/2/1998   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd