S. 1-854 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake de instemming met het Zesde Protocol bij het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens betreffende de afschaffing van de doodstraf
Bert Anciaux    Patrick Hostekint   

doodstraf
VN-resolutie
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-854/1 1-854/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/1/1998
1-854/2 1-854/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/3/1998
1-854/3 1-854/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/3/1998
1-854/4 1-854/4 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 26/3/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
21/1/1998   Indiening voorstel Doc. 1-854/1 1-854/1 (PDF)
12/2/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
12/2/1998   Verzending naar commissie
4/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Paula Sťmer
4/3/1998   Bespreking
4/3/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
4/3/1998   Beslissing schriftelijk verslag
17/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-854/3 1-854/3 (PDF)
17/3/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-854/2 1-854/2 (PDF)
19/3/1998   Inschrijving op agenda plenaire
26/3/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-854/4 1-854/4 (PDF)
26/3/1998   Algemene bespreking Hand. 1-175 Hand. 1-175 (PDF)
26/3/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+51/-5/o0)
nieuw opschrift
Hand. 1-176 Hand. 1-176 (PDF)
26/3/1998   Aanneming na amendering
26/3/1998   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 26/3/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 4/3/1998, 17/3/1998

Kruispuntbank van de wetgeving