S. 1-852 Dossierfiche K. 49-1070

Wetsontwerp betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964
Regering J.-L. Dehaene II  

opname in psychiatrische kliniek
geestelijk gehandicapte
voorwaardelijke invrijheidstelling
rechtsmiddel
sociaal verweer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1070/1 Wetsontwerp 10/6/1997
K. 49-1070/2 Amendementen 12/11/1997
K. 49-1070/3 Amendementen 14/11/1997
K. 49-1070/4 Amendementen 18/11/1997
K. 49-1070/5 Amendementen 19/11/1997
K. 49-1070/6 Amendement 1/12/1997
K. 49-1070/7 Amendementen 10/12/1997
K. 49-1070/8 Verslag namens de commissie 12/1/1998
K. 49-1070/9 Tekst aangenomen door de commissie 12/1/1998
K. 49-1070/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/1/1998
1-852/1 1-852/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/1/1998
1-852/2 1-852/2 (PDF) Amendementen 11/2/1998
1-852/3 1-852/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/2/1998
1-852/4 1-852/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/2/1998
1-852/5 1-852/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/2/1998
1-852/6 1-852/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/2/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
10/6/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1070/1
15/1/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7626-7664 + 7680
15/1/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-43/o6)
Handelingen, p. 7686
Doc. K. 49-1070/10
15/1/1998   Aanneming zonder amendering
16/1/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-852/1 1-852/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
21/1/1998   Uitoefening evocatierecht
21/1/1998   Verzending naar commissie: Justitie
12/2/1998   Inschrijving op agenda plenaire
18/2/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-852/5 1-852/5 (PDF)
18/2/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-852/5 1-852/5 (PDF)
18/2/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-852/5 1-852/5 (PDF)
18/2/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-852/5 1-852/5 (PDF)
18/2/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-852/5 1-852/5 (PDF)
18/2/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-852/5 1-852/5 (PDF)
19/2/1998   Algemene bespreking Hand. 1-167 Hand. 1-167 (PDF)
19/2/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-167 Hand. 1-167 (PDF)
19/2/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-167 Hand. 1-167 (PDF)
Doc. 1-852/6 1-852/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/1/1998   Verzending naar commissie
3/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1998   Niet behandeld
11/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Fred Erdman
11/2/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-852/2 1-852/2 (PDF)
11/2/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-852/2 1-852/2 (PDF)
11/2/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-852/2 1-852/2 (PDF)
11/2/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-852/2 1-852/2 (PDF)
11/2/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-852/2 1-852/2 (PDF)
11/2/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-852/2 1-852/2 (PDF)
11/2/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-852/2 1-852/2 (PDF)
11/2/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-852/2 1-852/2 (PDF)
11/2/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-852/2 1-852/2 (PDF)
11/2/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-852/2 1-852/2 (PDF)
11/2/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-852/2 1-852/2 (PDF)
11/2/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-852/2 1-852/2 (PDF)
11/2/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-852/2 1-852/2 (PDF)
11/2/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-852/2 1-852/2 (PDF)
11/2/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-852/2 1-852/2 (PDF)
11/2/1998   Bespreking
11/2/1998   Artikelsgewijze bespreking
11/2/1998   amendementen 11 en 14 : ingetrokken
11/2/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-1/o1)
11/2/1998   Beslissing schriftelijk verslag
17/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/2/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-852/4 1-852/4 (PDF)
17/2/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-852/3 1-852/3 (PDF)
19/2/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/3/1998   Bekrachtiging en afkondiging
2/4/1998   Bekendmaking (10017-10023)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 15/1/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 19/2/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 11/2/1998, 17/2/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 17/1/1998 15 2/2/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 137
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/1998 60 31/3/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/3/1998 2/4/1998 , blz 10017-10023

Kruispuntbank van de wetgeving