S. 1-851 Dossierfiche K. 49-111

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers ten einde de advocaat van de ge´nterneerde het recht toe te kennen beroep in te stellen tegen de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij die een verzoek om invrijheidstelling afwijst
Thierry Giet  

opname in psychiatrische kliniek
geestelijk gehandicapte
rechtsmiddel
rechten van de verdediging
sociaal verweer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-111/1 Wetsvoorstel 10/10/1995
K. 49-111/2 Amendement 20/11/1997
K. 49-111/3 Amendement 4/12/1997
K. 49-111/4 Verslag namens de commissie 8/1/1998
K. 49-111/5 Tekst aangenomen door de commissie 8/1/1998
K. 49-111/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/1/1998
1-851/1 1-851/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/1/1998
1-851/2 1-851/2 (PDF) Ontwerp niet geŰvoceerd door de Senaat 3/2/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
10/10/1995   Indiening voorstel Doc. K. 49-111/1
14/1/1998   Bespreking
15/1/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. K. 49-111/6
15/1/1998   Aanneming na amendering
16/1/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-851/1 1-851/1 (PDF)
3/2/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-851/2 1-851/2 (PDF)
3/2/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/2/1998   Bekrachtiging en afkondiging
18/3/1998   Bekendmaking (7616-7617)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 14/1/1998, 15/1/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 17/1/1998 15 2/2/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 17/1/1998 0 2/2/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/2/1998 18/3/1998 , blz 7616-7617

Kruispuntbank van de wetgeving