S. 1-849 Dossierfiche K. 49-1269

Wetsontwerp houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling
Regering J.-L. Dehaene II  

arbeidscontract
loonkosten
sociaal recht
arbeidsduur
hulp aan minderbegunstigden
overheidsapparaat
jongere
ontslag
collectief ontslag
organisatie van het werk
werkgelegenheidsbeleid
aanwerving
werkloosheidsbestrijding
opleidingsstage
salarisvermindering
dienstpersoneel
mijn
dienst voor arbeidsbemiddeling
opneming in het beroepsleven
laag loon
ministerie
arbeidsrecht
strafrecht
edelsteen
werkloosheidsverzekering
loon
oudere werknemer
Nationale Arbeidsraad
loopbaanonderbreking
non-profitsector

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1269/1 Wetsontwerp 5/11/1997
K. 49-1269/2 Amendementen 10/12/1997
K. 49-1269/3 Amendementen 16/12/1997
K. 49-1269/4 Verslag namens de commissie 8/1/1998
K. 49-1269/5 Tekst aangenomen door de commissie 8/1/1998
K. 49-1269/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 9/1/1998
K. 49-1269/7 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 13/1/1998
K. 49-1269/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 14/1/1998
K. 49-1269/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/1/1998
1-849/1 1-849/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/1/1998
1-849/2 1-849/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 22/1/1998
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
5/11/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1269/1
14/1/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 213, p. 7573-7591)
15/1/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-46/o13)
(Handelingen nr. 215, p. 7674-7679)
Doc. K. 49-1269/9
15/1/1998   Aanneming zonder amendering
11/12/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/23 1-82/23 (PDF)
11/12/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/23 1-82/23 (PDF)
16/1/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-849/1 1-849/1 (PDF)
22/1/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-849/2 1-849/2 (PDF)
22/1/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/2/1998   Bekrachtiging en afkondiging
19/2/1998   Bekendmaking (4643-4667)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 14/1/1998, 15/1/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 17/1/1998 5 21/1/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 17/1/1998 0 21/1/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/2/1998 19/2/1998 , blz 4643-4667

Kruispuntbank van de wetgeving