S. 1-847 Dossierfiche K. 49-1199

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht en van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het rijkswachtpersoneel van het operationeel korps
Regering J.-L. Dehaene II  

ontslagpremie
vakbondsvertegenwoordiger
vakbond
paramilitaire troepen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1199/1 Wetsontwerp 22/9/1997
K. 49-1199/2 Amendementen 17/12/1997
K. 49-1199/3 Verslag namens de commissie 8/1/1998
K. 49-1199/4 Tekst aangenomen door de commissie 8/1/1998
K. 49-1199/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/1/1998
1-847/1 1-847/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/1/1998
1-847/2 1-847/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 3/2/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
22/9/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1199/1
13/1/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7545-7546
15/1/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+142/-0/o2)
Handelingen, p. 7673
Doc. K. 49-1199/5
15/1/1998   Aanneming na amendering
16/1/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-847/1 1-847/1 (PDF)
3/2/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-847/2 1-847/2 (PDF)
3/2/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/2/1998   Bekrachtiging en afkondiging
20/3/1998   Bekendmaking (8129-8131)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 13/1/1998, 15/1/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 17/1/1998 15 2/2/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 17/1/1998 0 2/2/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/2/1998 20/3/1998 , blz 8129-8131

Kruispuntbank van de wetgeving