S. 1-844 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het bloedbad in de Staat Chiapas (Mexico)
Anne-Marie Lizin    Philippe Mahoux   

Mexico
bescherming van minderheden
politiek geweld
autochtone bevolking
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-844/1 1-844/1 (PDF) Voorstel van resolutie 15/1/1998
1-844/2 1-844/2 (PDF) Amendementen 5/3/1998
1-844/3 1-844/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/3/1998
1-844/4 1-844/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/3/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
15/1/1998   Indiening voorstel Doc. 1-844/1 1-844/1 (PDF)
12/2/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
12/2/1998   Verzending naar commissie
4/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
4/3/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-844/2 1-844/2 (PDF)
4/3/1998   Bespreking
4/3/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
4/3/1998   Beslissing schriftelijk verslag
17/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-844/4 1-844/4 (PDF)
17/3/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 1-844/3 1-844/3 (PDF)
19/3/1998   Inschrijving op agenda plenaire
26/3/1998   Algemene bespreking Hand. 1-175 Hand. 1-175 (PDF)
26/3/1998   Herverzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen 26/3/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 4/3/1998, 17/3/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving