S. 1-843 Dossierfiche K. 49-1646

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de afbakening van het continentaal plat, en Bijlage, en briefwisseling en met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de afbakening van de territoriale zee, ondertekend te Brussel op 18 december 1996
Regering J.-L. Dehaene II  

territoriale wateren
Nederland
continentaal plat
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-843/1 1-843/1 (PDF) Wetsontwerp 15/1/1998
1-843/2 1-843/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/2/1998
1-843/3 1-843/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/2/1998
K. 49-1646/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/7/1998
K. 49-1646/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
15/1/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-843/1 1-843/1 (PDF)
15/1/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
2/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
8/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-204 Hand. 1-204 (PDF)
8/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-204 Hand. 1-204 (PDF)
9/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-206 Hand. 1-206 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
15/1/1998   Verzending naar commissie
3/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Hostekint
3/2/1998   Inleidende uiteenzetting
Minister van Buitenlandse Zaken
3/2/1998   Bespreking
3/2/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-843/2 1-843/2 (PDF)
3/2/1998   Vertrouwen rapporteur
3/2/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-843/3 1-843/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1646/1
16/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 266, p. 9406)
16/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
(Handelingen nr. 266, p. 9441)
Doc. K. 49-1646/2
16/7/1998   Aanneming zonder amendering
16/7/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1646/2
10/8/1998   Bekrachtiging en afkondiging
19/6/1999   Bekendmaking (23149-23153)
3/9/1999   Erratum (3284332845)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 8/7/1998, 9/7/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 3/2/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 16/7/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/1998 19/6/1999 , blz 23149-23153
Errata
Op 3/9/1999 , blz 3284332845

Kruispuntbank van de wetgeving