S. 1-840 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over Algerije
Philippe Mahoux    Robert Urbain   

rechten van de mens
Algerije
islam
terrorisme
politiek geweld
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-840/1 1-840/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/1/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
9/1/1998   Indiening voorstel Doc. 1-840/1 1-840/1 (PDF)
22/1/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
22/1/1998   Verzending naar commissie
3/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
3/2/1998   Regeling der werkzaamheden
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 3/2/1998

Kruispuntbank van de wetgeving