S. 1-835 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot oprichting van een fonds tot schadeloosstelling van de slachtoffers van de afbraak van weekendverblijven
Wim Verreycken   

beschermd gebied
voorschriften voor de stedenbouw
kamperen
Nationale Loterij
illegale constructie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-835/1 1-835/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 7/1/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
7/1/1998   Indiening voorstel Doc. 1-835/1 1-835/1 (PDF)
12/2/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/2/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/2/1998   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving