S. 1-831 Dossierfiche K. 49-2173

Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Liga van de Arabische Staten, ondertekend te Brussel op 16 november 1995
Regering J.-L. Dehaene II  

zetel van de instelling
Arabische Liga
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-831/1 1-831/1 (PDF) Wetsontwerp 22/12/1997
1-831/2 1-831/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/4/1999
1-831/3 1-831/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/4/1999
K. 49-2173/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/4/1999
K. 49-2173/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
22/12/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-831/1 1-831/1 (PDF)
22/12/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
21/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
21/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-261 Hand. 1-261 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
22/12/1997   Verzending naar commissie
11/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Hatry
11/2/1998   Bespreking
11/2/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
11/2/1998   Beslissing schriftelijk verslag
17/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1998   Uitgesteld
1/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/4/1998   Uigesteld
15/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/4/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-831/3 1-831/3 (PDF)
15/4/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-831/2 1-831/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2173/1
29/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 343, p. 12055
29/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+141/-0/o1)
Handelingen nr 343, p. 12080-12081
Doc. K. 49-2173/2
29/4/1999   Aanneming zonder amendering
29/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/6/1999   Bekrachtiging en afkondiging
4/11/1999   Bekendmaking (41126-41131)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 11/2/1998, 15/4/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/6/1999 4/11/1999 , blz 41126-41131

Kruispuntbank van de wetgeving