S. 1-829 Dossierfiche K. 49-1340

Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (juni en juli 1997)
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

begrotingstekort
arbeidsreglement
Internationale Arbeidsorganisatie
Europese Commissie
sociale zekerheid
uitbreiding van de Europese Unie
voorkeurtarief
telecommunicatie
migrerende werknemer
tropisch regenwoud
communautaire verworvenheden
consolidatie van de Europese Unie
Wereldhandelsorganisatie
derde fase van de EMU
migratie binnen de Gemeenschap
economisch beleid
zelfstandig beroep
telefoon
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-829/1 1-829/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 19/12/1997
K. 49-1340/2 Conclusies aangenomen in plenaire vergadering 17/3/1998
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
19/12/1997   Aanleggen dossier Doc. 1-829/1 1-829/1 (PDF)
22/1/1998   Bespreking en aanneming conclusies (Kamer)
(Handelingen nr. 216, p. 7737)
Doc. K. 49-1340/2
22/1/1998   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving