S. 1-827 Dossierfiche K. 49-1207

Wetsontwerp tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap
Regering J.-L. Dehaene II  

recht van vestiging
administratieve rechtspraak
kleine en middelgrote onderneming
beroep in administratieve zaken
beroepsvereniging
beroepsorde
rechtsvordering
zelfstandig beroep
stedenbouwkundig beroep
Vestigingsraad
kamers van ambachten en neringen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1207/1 Wetsontwerp 24/9/1997
K. 49-1207/2 Amendement 25/11/1997
K. 49-1207/3 Verslag namens de commissie 15/12/1997
1-827/1 1-827/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 19/12/1997
1-827/2 1-827/2 (PDF) Amendementen 19/12/1997
1-827/3 1-827/3 (PDF) Amendementen 11/6/1998
1-827/4 1-827/4 (PDF) Amendementen 24/6/1998
1-827/5 1-827/5 (PDF) Verslag namens de commissie 7/7/1998
1-827/6 1-827/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/7/1998
K. 49-1207/4 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 20/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
24/9/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1207/1
17/12/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7392-7403
18/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+78/-0/o63)
Handelingen, p. 7443
18/12/1997   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/12/1997   Overzending aan Senaat Doc. 1-827/1 1-827/1 (PDF)
19/12/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
15/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-209 Hand. 1-209 (PDF)
15/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-209 Hand. 1-209 (PDF)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-211 Hand. 1-211 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/12/1997   Verzending naar commissie
19/12/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-827/2 1-827/2 (PDF)
19/12/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-827/2 1-827/2 (PDF)
19/12/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-827/2 1-827/2 (PDF)
19/12/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-827/2 1-827/2 (PDF)
19/12/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-827/2 1-827/2 (PDF)
19/12/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-827/2 1-827/2 (PDF)
19/12/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-827/2 1-827/2 (PDF)
19/12/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-827/2 1-827/2 (PDF)
19/12/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-827/2 1-827/2 (PDF)
19/12/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-827/2 1-827/2 (PDF)
19/12/1997   Amendement: Am. 11 Doc. 1-827/2 1-827/2 (PDF)
19/12/1997   Amendement: Am. 12 Doc. 1-827/2 1-827/2 (PDF)
19/12/1997   Amendement: Am. 13 Doc. 1-827/2 1-827/2 (PDF)
19/12/1997   Amendement: Am. 14 Doc. 1-827/2 1-827/2 (PDF)
19/12/1997   Amendement: Am. 15 Doc. 1-827/2 1-827/2 (PDF)
19/12/1997   Amendement: Am. 16 Doc. 1-827/2 1-827/2 (PDF)
19/12/1997   Amendement: Am. 17 Doc. 1-827/2 1-827/2 (PDF)
19/12/1997   Amendement: Am. 18 Doc. 1-827/2 1-827/2 (PDF)
19/12/1997   Amendement: Am. 19 Doc. 1-827/2 1-827/2 (PDF)
19/12/1997   Amendement: Am. 20 Doc. 1-827/2 1-827/2 (PDF)
5/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/2/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Weyts
5/2/1998   Inleidende uiteenzetting
Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
5/2/1998   Bespreking
18/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/2/1998   Hoorzitting de h./M. Marc Errera, voorzitter/prťsident; de h./M. Jacques Zajtman, ondervoorzitter/vice-prťsident; de h./M. Paul Becker, afgevaardigde naar de Nationale Raad/dťlťguť au Conseil nation
24/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1998   Hoorzitting de h. Jan Ketelaer, lid van de Raad van de Orde van Architecten voor Vlaams-Brabant; de h. Daan Dehing, plaatsvervangend lid van de Raad van de Orde van Architecten voor Vlaams Brabant.
11/6/1998   Amendement: Am. 21 Doc. 1-827/3 1-827/3 (PDF)
11/6/1998   Amendement: Am. 22 Doc. 1-827/3 1-827/3 (PDF)
11/6/1998   Amendement: Am. 23 Doc. 1-827/3 1-827/3 (PDF)
24/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/6/1998   Amendement: Am. 24 Doc. 1-827/4 1-827/4 (PDF)
24/6/1998   Amendement: Am. 25 Doc. 1-827/4 1-827/4 (PDF)
24/6/1998   Amendement: Am. 26 Doc. 1-827/4 1-827/4 (PDF)
24/6/1998   Bespreking
24/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
24/6/1998   Beslissing schriftelijk verslag
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-827/6 1-827/6 (PDF)
7/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-827/5 1-827/5 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
16/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1207/4
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Vervallen  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 17/12/1997, 18/12/1997
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 15/7/1998, 16/7/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 5/2/1998, 18/2/1998, 24/3/1998, 24/6/1998, 7/7/1998
[K3] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving