S. 1-826 Dossierfiche K. 49-1206

Ontwerp van programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap
Regering J.-L. Dehaene II  

kapitaalvermeerdering
stedenbouwkundig beroep
Federaal Dienstencentrum
programmawet
kamers van ambachten en neringen
Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging
meewerkende echtgenoot
vormingsverlof
beursnotering
sociale bijdrage
registratierecht
recht van vestiging
werkgelegenheidsbevordering
steun aan ondernemingen
belastingontheffing
belasting op inkomsten uit kapitaal
kleine en middelgrote onderneming
vrij beroep
beroepskwalificatie
kredietinstelling
opleidingsstage
ondernemer
beroepsvereniging
administratieve formaliteit
oprichting van een onderneming
maatschappelijk kapitaal
exportsteun
garantie
bedrijfsfinanciering
zelfstandig beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1206/1 Ontwerp van programmawet 24/9/1997
K. 49-1206/2 Amendementen 25/11/1997
K. 49-1206/3 Verslag namens de commissie 9/12/1997
K. 49-1206/4 Verslag namens de commissie 12/12/1997
K. 49-1206/5 Tekst aangenomen door de commissies 12/12/1997
K. 49-1206/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 16/12/1997
K. 49-1206/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/1997
1-826/1 1-826/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 19/12/1997
1-826/2 1-826/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 20/1/1998
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
24/9/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1206/1
17/12/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7392-7403
18/12/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7441-7442
18/12/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+77/-0/o63)
Handelingen, p. 7443
Doc. K. 49-1206/7
18/12/1997   Aanneming na amendering
19/12/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-826/1 1-826/1 (PDF)
20/1/1998   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-826/2 1-826/2 (PDF)
20/1/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/2/1998   Bekrachtiging en afkondiging
21/2/1998   Bekendmaking (4889-4904)
2/12/1998   Erratum (38547)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 17/12/1997, 18/12/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 5/1/1998 15 19/1/1998
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/1/1998 0 19/1/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/2/1998 21/2/1998 , blz 4889-4904
Errata
Op 2/12/1998 , blz 38547

Kruispuntbank van de wetgeving