S. 1-825 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot interpretatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966
JoŽlle Milquet   

taalgebruik
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-825/1 1-825/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/12/1997
1-825/2 1-825/2 (PDF) Amendementen 23/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
17/12/1997   Indiening voorstel Doc. 1-825/1 1-825/1 (PDF)
29/1/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
29/1/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
25/3/1999   Externe adviesaanvraag: Raad van State
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
29/1/1998   Verzending naar commissie
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwť, Jean-Marie Happart
23/3/1999   Bespreking
23/3/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-825/2 1-825/2 (PDF)
23/3/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-825/2 1-825/2 (PDF)
30/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
30/3/1999   Uitgesteld
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/3/1999

Kruispuntbank van de wetgeving