S. 1-820 Dossierfiche K. 49-1329

Conferentie van de Commissies voor Europese aangelegenheden (XVIIe COSAC), Luxemburg 13 en 14 november 1997
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

uitbreiding van de Europese Unie
communautaire verworvenheden
COSAC
Europese verdragen
intergouvernementele conferentie (EU)
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Verdrag van Amsterdam

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-820/1 1-820/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 15/12/1997
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
15/12/1997   Aanleggen dossier Doc. 1-820/1 1-820/1 (PDF)
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving