S. 1-819 Dossierfiche K. 49-1445

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 519 van het Gerechtelijk Wetboek en tot opheffing van de artikelen 520 en 522 van hetzelfde Wetboek
Regering J.-L. Dehaene II  

gerechtskosten
gerechtsdeurwaarder
vergoedingen en onkosten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-819/1 1-819/1 (PDF) Wetsontwerp 12/12/1997
1-819/2 1-819/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/2/1998
1-819/3 1-819/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/2/1998
K. 49-1445/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/2/1998
K. 49-1445/2 Amendement 18/3/1998
K. 49-1445/3 Verslag namens de commissie 15/4/1998
K. 49-1445/4 Tekst aangenomen door de commissie 15/4/1998
K. 49-1445/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/4/1998
1-819/4 1-819/4 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 29/4/1998
1-819/5 1-819/5 (PDF) Verslag namens de commissie 5/5/1998
1-819/6 1-819/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/5/1998
1-819/7 1-819/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/5/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
12/12/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-819/1 1-819/1 (PDF)
12/12/1997   Verzending naar commissie: Justitie
12/2/1998   Inschrijving op agenda plenaire
19/2/1998   Algemene bespreking Hand. 1-167 Hand. 1-167 (PDF)
19/2/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-167 Hand. 1-167 (PDF)
19/2/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-167 Hand. 1-167 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/12/1997   Verzending naar commissie
13/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1998   Niet behandeld
14/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/1/1998   Niet behandeld
10/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/2/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Claude Desmedt
10/2/1998   Bespreking
10/2/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-819/2 1-819/2 (PDF)
10/2/1998   Vertrouwen rapporteur
10/2/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-819/3 1-819/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/2/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1445/1
22/4/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 240, p. 8479)
28/4/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
(Handelingen nr. 242, p. 8589)
Doc. K. 49-1445/5
28/4/1998   Aanneming na amendering
  [S3] Behandeling door Senaat
29/4/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-819/4 1-819/4 (PDF)
29/4/1998   Verzending naar commissie: Justitie
7/5/1998   Inschrijving op agenda plenaire
14/5/1998   Algemene bespreking Hand. 1-186 Hand. 1-186 (PDF)
14/5/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-186 Hand. 1-186 (PDF)
14/5/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-186 Hand. 1-186 (PDF)
Doc. 1-819/7 1-819/7 (PDF)
29/4/1998   Verzending naar commissie
5/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Claude Desmedt
5/5/1998   Bespreking
5/5/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-819/5 1-819/5 (PDF)
5/5/1998   Vertrouwen rapporteur
5/5/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-819/6 1-819/6 (PDF)
15/5/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
20/5/1998   Bekrachtiging en afkondiging
29/10/1998   Bekendmaking (35546)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 19/2/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 10/2/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd aangenomen 22/4/1998, 28/4/1998
[S3] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 14/5/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 5/5/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/5/1998 29/10/1998 , blz 35546

Kruispuntbank van de wetgeving