S. 1-817 Dossierfiche K. 49-1310

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 28 februari 1997 houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 125 van de Grondwet
Nathalie de T' Serclaes  

hogere rechtspraak
minister
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
gerechtelijke vervolging
strafrechtelijke aansprakelijkheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1310/1 Voorstel van bijzondere wet 9/12/1997
K. 49-1310/2 Amendementen 9/12/1997
K. 49-1310/3 Verslag namens de commissie 11/12/1997
K. 49-1310/4 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 11/12/1997
1-817/1 1-817/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/12/1997
1-817/2 1-817/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/1997
1-817/3 1-817/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/12/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
9/12/1997   Indiening voorstel Doc. K. 49-1310/1
9/12/1997   Inoverwegingneming
9/12/1997   Spoedbehandeling (aangenomen)
11/12/1997   Bespreking
(Handelingen nr. 204, p.7243 + 7260-7261)
11/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-14/o33)
(Handelingen nr. 204, p.7261)
11/12/1997   Aanneming zonder amendering
11/12/1997   Inschrijving op agenda plenaire
12/12/1997   Overzending aan Senaat Doc. 1-817/1 1-817/1 (PDF)
12/12/1997   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/12/1997   Algemene bespreking Hand. 1-154 Hand. 1-154 (PDF)
18/12/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-154 Hand. 1-154 (PDF)
18/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-155 Hand. 1-155 (PDF)
18/12/1997   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/12/1997   Verzending naar commissie
16/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/12/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
16/12/1997   Bespreking
16/12/1997   Artikelsgewijze bespreking
16/12/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-817/2 1-817/2 (PDF)
16/12/1997   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
16/12/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-817/3 1-817/3 (PDF)
18/12/1997   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
19/12/1997   Bekrachtiging en afkondiging
25/12/1997   Bekendmaking (34765)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 11/12/1997
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 18/12/1997
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/12/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/12/1997 25/12/1997 , blz 34765

Kruispuntbank van de wetgeving