S. 1-816 Dossierfiche K. 49-1173

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 49, §1, 3°, van de programmawet van 24 december 1993
Regering J.-L. Dehaene II  

niet-gouvernementele organisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1173/1 Wetsontwerp 9/9/1997
K. 49-1173/2 Verslag namens de commissie 8/12/1997
K. 49-1173/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/12/1997
1-816/1 1-816/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/12/1997
1-816/2 1-816/2 (PDF) Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat 18/12/1997
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
9/9/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1173/1
11/12/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7238
11/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-0/o50)
Handelingen, p. 7260
Doc. K. 49-1173/3
11/12/1997   Aanneming zonder amendering
15/10/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/20
Doc. 1-82/20 1-82/20 (PDF)
15/10/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/20
Doc. 1-82/20 1-82/20 (PDF)
12/12/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-816/1 1-816/1 (PDF)
18/12/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-816/2 1-816/2 (PDF)
18/12/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/12/1997   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/1997   Bekendmaking (35127)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 11/12/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 13/12/1997 5 17/12/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 13/12/1997 0 17/12/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/1997 30/12/1997 , blz 35127

Kruispuntbank van de wetgeving