S. 1-803 Dossierfiche K. 49-1404

Wetsontwerp houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het Eurovignet en de rechten voor het gebruik van het wegennet of de retributies in verband met het gebruik van de wegen en hun aanhorigheden, opgemaakt te Brussel op 6 februari 1997
Regering J.-L. Dehaene II  

tol
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-803/1 1-803/1 (PDF) Wetsontwerp 3/12/1997
1-803/2 1-803/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/1/1998
1-803/3 1-803/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/1/1998
K. 49-1404/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/2/1998
K. 49-1404/2 Verslag namens de commissie 12/3/1998
K. 49-1404/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/3/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
3/12/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-803/1 1-803/1 (PDF)
3/12/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/1/1998   Inschrijving op agenda plenaire
29/1/1998   Algemene bespreking Hand. 1-161 Hand. 1-161 (PDF)
29/1/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-161 Hand. 1-161 (PDF)
29/1/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-161 Hand. 1-161 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/12/1997   Verzending naar commissie
8/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/1/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Leo Goovaerts
8/1/1998   Bespreking
21/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/1/1998   Bespreking
21/1/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+5/-0/o4)
21/1/1998   Beslissing schriftelijk verslag
27/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
27/1/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-803/3 1-803/3 (PDF)
27/1/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 1-803/2 1-803/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
29/1/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1404/1
25/3/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 234, p. 8285-8286)
26/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-0/o37)
(Handelingen nr. 235, p. 8320)
Doc. K. 49-1404/3
26/3/1998   Aanneming zonder amendering
26/3/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Voorgelegd ter bekrachtiging  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 29/1/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 8/1/1998, 21/1/1998, 27/1/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 25/3/1998, 26/3/1998

Kruispuntbank van de wetgeving