S. 1-797 Dossierfiche K. 49-1204

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering J.-L. Dehaene II  

tuchtprocedure
politieke vluchteling
buitenlandse staatsburger
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1204/1 Wetsontwerp 24/9/1997
K. 49-1204/2 Amendement 12/11/1997
K. 49-1204/3 Verslag namens de commissie 21/11/1997
K. 49-1204/4 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 26/11/1997
K. 49-1204/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/11/1997
1-797/1 1-797/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/11/1997
1-797/2 1-797/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 16/12/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
24/9/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1204/1
26/11/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7047-7048
27/11/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7087
27/11/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-15/o14)
Handelingen, p. 7087
Doc. K. 49-1204/5
27/11/1997   Aanneming zonder amendering
28/11/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-797/1 1-797/1 (PDF)
16/12/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-797/2 1-797/2 (PDF)
16/12/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/3/1998   Bekrachtiging en afkondiging
3/7/1998   Bekendmaking (21781-21782)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 26/11/1997, 27/11/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 29/11/1997 15 15/12/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 29/11/1997 0 15/12/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/3/1998 3/7/1998 , blz 21781-21782

Kruispuntbank van de wetgeving