S. 1-790 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
JoŽlle Milquet   

verblijfsrecht
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-790/1 1-790/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/11/1997
1-790/2 1-790/2 (PDF) Amendementen 10/11/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
21/11/1997   Indiening voorstel Doc. 1-790/1 1-790/1 (PDF)
5/2/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
5/2/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
5/2/1998   Verzending naar commissie
10/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Jean-Marie Happart
10/11/1998   Bespreking
10/11/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-790/2 1-790/2 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-790/2 1-790/2 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-790/2 1-790/2 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-790/2 1-790/2 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-790/2 1-790/2 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-790/2 1-790/2 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-790/2 1-790/2 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-790/2 1-790/2 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-790/2 1-790/2 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-790/2 1-790/2 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-790/2 1-790/2 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-790/2 1-790/2 (PDF)
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Niet behandeld
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Bespreking
1/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/12/1998   Bespreking
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Niet behandeld
15/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/12/1998   Bespreking
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/11/1998, 24/11/1998, 1/12/1998, 15/12/1998

Kruispuntbank van de wetgeving