S. 1-789 Dossierfiche K. 49-1077

Wetsontwerp betreffende de deelneming van BelgiŽ aan de zevende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds
Regering J.-L. Dehaene II  

Afrikaanse Ontwikkelingsbank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1077/1 Wetsontwerp 16/6/1997
K. 49-1077/2 Verslag namens de commissie 13/11/1997
K. 49-1077/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/11/1997
1-789/1 1-789/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/11/1997
1-789/2 1-789/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 9/12/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
16/6/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1077/1
20/11/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7024-7025
20/11/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-13/o0)
Handelingen, p. 7029
Doc. K. 49-1077/3
20/11/1997   Aanneming zonder amendering
21/11/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-789/1 1-789/1 (PDF)
9/12/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-789/2 1-789/2 (PDF)
10/12/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
Alsjeblief, Charlotte !
13/1/1998   Bekrachtiging en afkondiging
3/2/1998   Bekendmaking (3002)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 20/11/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 22/11/1997 15 8/12/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/11/1997 0 8/12/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/1/1998 3/2/1998 , blz 3002

Kruispuntbank van de wetgeving