S. 1-778 Dossierfiche K. 49-1201

Wetsontwerp waarbij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie wordt opgericht als staatsdienst met afzonderlijk beheer
Regering J.-L. Dehaene II  

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
criminologie
gerechtelijke expertise

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1201/1 Wetsontwerp 23/9/1997
K. 49-1201/2 Verslag namens de commissie 5/11/1997
K. 49-1201/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/11/1997
1-778/1 1-778/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/11/1997
1-778/2 1-778/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 2/12/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
23/9/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1201/1
12/11/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6914
13/11/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+140/-0/o1)
Handelingen, p. 6967
Doc. K. 49-1201/3
13/11/1997   Aanneming zonder amendering
14/11/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-778/1 1-778/1 (PDF)
2/12/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-778/2 1-778/2 (PDF)
2/12/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/12/1997   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/1997   Bekendmaking (35256)
7/5/1998   Erratum (14510)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 12/11/1997, 13/11/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 15/11/1997 15 1/12/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/11/1997 0 1/12/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/12/1997 31/12/1997 , blz 35256
Errata
Op 7/5/1998 , blz 14510

Kruispuntbank van de wetgeving