S. 1-777 Dossierfiche K. 49-1100

Wetsontwerp tot reorganisatie van de gezondheidszorg
Regering J.-L. Dehaene II  

dokter
pensioenvoorwaarden
gezondheidsverzorging
beroep in de gezondheidszorg
organisatie van de gezondheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1100/1 Wetsontwerp 30/6/1997
K. 49-1100/2 Amendementen 8/7/1997
K. 49-1100/3 Amendementen 8/7/1997
K. 49-1100/4 Verslag namens de commissie 18/7/1997
K. 49-1100/5 Verslag namens de commissie 18/7/1997
K. 49-1100/6 Tekst aangenomen door de commissies 18/7/1997
K. 49-1100/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 9/10/1997
K. 49-1100/8 Aanvullend verslag 30/10/1997
K. 49-1100/9 Tekst aangenomen door de commissies 30/10/1997
K. 49-1100/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/11/1997
1-777/1 1-777/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/11/1997
1-777/2 1-777/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 2/12/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
30/6/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1100/1
16/10/1997   Terugzending naar commissie
Handelingen, p. 6664
12/11/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6906-6913
13/11/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6965-6966
13/11/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+94/-44/o5)
Handelingen, p. 6966
Doc. K. 49-1100/10
13/11/1997   Aanneming na amendering
14/11/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-777/1 1-777/1 (PDF)
2/12/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-777/2 1-777/2 (PDF)
2/12/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/12/1997   Bekrachtiging en afkondiging
29/1/1998   Bekendmaking (2517-2520)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 12/11/1997, 13/11/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 15/11/1997 15 1/12/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/11/1997 0 1/12/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/12/1997 29/1/1998 , blz 2517-2520

Kruispuntbank van de wetgeving