S. 1-776 Dossierfiche K. 49-1169

Ontwerp van programmawet houdende diverse bepalingen
Regering J.-L. Dehaene II  

radioactief afval
parafiscale heffing
onderzoeksbeleid
loonpremie
pensioenregeling
postdienst
ioniserende straling
Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
programmawet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1169/1 Wetsontwerp 12/8/1997
K. 49-1169/2 Amendement 17/9/1997
K. 49-1169/3 Amendement 21/10/1997
K. 49-1169/4 Verslag namens de commissie 30/10/1997
K. 49-1169/5 Verslag namens de commissie 30/10/1997
K. 49-1169/6 Verslag namens de commissie 30/10/1997
K. 49-1169/7 Tekst aangenomen door de commissies 30/10/1997
K. 49-1169/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/11/1997
1-776/1 1-776/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/11/1997
1-776/3 1-776/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/11/1997
1-776/2 1-776/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/12/1997
1-776/4 1-776/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissies 2/12/1997
1-776/5 1-776/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 4/12/1997
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
12/8/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1169/1
12/11/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6906
13/11/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+81/-61/o1)
Handelingen, p. 6965
Doc. K. 49-1169/8
13/11/1997   Aanneming na amendering
15/10/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/20
Doc. 1-82/20 1-82/20 (PDF)
15/10/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/20
Doc. 1-82/20 1-82/20 (PDF)
14/11/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-776/1 1-776/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
19/11/1997   Uitoefening evocatierecht
19/11/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/11/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
27/11/1997   Inschrijving op agenda plenaire
4/12/1997   Algemene bespreking Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
4/12/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
4/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-20/o0)
Handelingen, p. 3887
Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
Doc. 1-776/5 1-776/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/11/1997   Verzending naar commissie
25/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
25/11/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Robert Hotyat
25/11/1997   Bespreking
25/11/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
25/11/1997   Beslissing schriftelijk verslag
2/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
2/12/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-776/2 1-776/2 (PDF)
2/12/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-776/4 1-776/4 (PDF)
19/11/1997   Verzending naar commissie
25/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
25/11/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt
25/11/1997   Bespreking
25/11/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-776/3 1-776/3 (PDF)
25/11/1997   Vertrouwen rapporteur
25/11/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-776/4 1-776/4 (PDF)
4/12/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/12/1997   Bekrachtiging en afkondiging
18/12/1997   Bekendmaking (34132-34137)
1/1/1998   Erratum (10)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 12/11/1997, 13/11/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 4/12/1997
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 25/11/1997, 2/12/1997
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 25/11/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 15/11/1997 5 19/11/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 126
Onderzoekstermijn (S1) 20/11/1997 21 10/12/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/12/1997 18/12/1997 , blz 34132-34137
Errata
Op 1/1/1998 , blz 10

Kruispuntbank van de wetgeving