S. 1-771 Dossierfiche                  

Benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Gegevensbeschermingsautoriteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-771/1 1-771/1 (PDF) Kandidatenlijst 26/11/1997
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
26/11/1997   Aanleggen dossier Doc. 1-771/1 1-771/1 (PDF)
27/11/1997   Inschrijving agenda plenaire vergadering
4/12/1997   Afsluiten dossier
Benoeming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving