S. 1-768 Dossierfiche                  

Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden  

immigratie
illegale migratie
politiek asiel
politieke vluchteling
verblijfsrecht
toelating van vreemdelingen
buitenlandse staatsburger
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-768/1 1-768/1 (PDF) Verslag namens de commissie 23/6/1998
1-768/2 1-768/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/6/1998
1-768/3 1-768/3 (PDF) Tweede verslag 27/4/1999
1-768/4 1-768/4 (PDF) Bijlagen 27/4/1999
                                      
Chronologie
  Variaprocedure
22/10/1996   Aanleggen dossier
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
22/10/1996   Verzending naar commissie
22/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
22/10/1996   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken
22/10/1996   Gedachtenwisseling
12/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
12/11/1996   Hoorzitting de heer M. Bossuyt, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
Achtste Jaarverslag van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
12/11/1996   Gedachtenwisseling
28/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
28/1/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin, Sabine de Bethune
28/1/1997   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken
28/1/1997   Gedachtenwisseling
4/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1997   Gedachtenwisseling
Voortzetting van de gedachtewisseling met de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken
18/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/2/1997   Hoorzitting de heer Jan Peeters, Staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
De dringende medische hulpverlening
18/2/1997   Gedachtenwisseling
26/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
26/2/1997   Bezoek aan de Dienst Vreemdelingenzaken
12/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
12/3/1997   Bezoek aan het Gesloten Centrum 127bis te Steenokkerzeel
26/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
26/3/1997   Bezoek aan het Klein Kasteeltje (open centrum)
25/9/1997   Inschrijving op agenda commissie
25/9/1997   Hoorzitting - de heren J. Hallet, Vandeputte, Cornil en Liebermann, Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - de dames F. Tulkens en S. Sarolea en de heer Van Der Meersch, Ligue des
30/9/1997   Inschrijving op agenda commissie
30/9/1997   Hoorzitting - de heer J. Cleemput, Caritas-Internationaal Hulpbetoon - de heer K. De Feyter, Amnesty International Vlaanderen - de heer Ph. Hensmans, Amnesty International Belgium (section francopho
7/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
openbare vergadering
7/10/1997   Hoorzitting - de dames Bouchat en Roulet, Plate-Forme de vigilance pour les réfugiés - de heer Bienfait, Association pour le Droit des étrangers (ADDE) - mevrouw Neyt, Vereniging van Steden en Gemee
14/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
openbare vergadering
14/10/1997   Hoorzitting - de heer Depelchin, Overlegcentrum Integratie Vreemdelingen (OCIV) - de heer Gotto, Centre d'intégration des réfugiés (CIRE) - de heer Vanderslycken, Steunpunt Begeleiders Uitgeprocedee
21/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
openbare vergadering
21/10/1997   Hoorzitting - meester Blanmailland en mevrouw Miguel, Beweging tegen Rassenhaat, Antisemitisme en Xenofobie - de dames Talhaoui en Kormoss, Nederlandstalige Vrouwenraad - werkgroep "Vrouwelijke vluch
28/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
28/10/1997   Hoorzitting - de heer Kpenou, Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen - de heer Luc De Smet, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen - de heer Schewebach
13/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
13/11/1997   Regeling der werkzaamheden
18/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/11/1997   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken
18/11/1997   Gedachtenwisseling
18/11/1997   Bespreking
25/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
openbare vergadering
25/11/1997   Hoorzitting de heer G. Genot, directeur-generaal consulaire zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken
11/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
11/12/1997   Hoorzitting de heer Patrick Weil, directeur bij het Franse "Centre national de Recherche scientifique" en auteur van een rapport aan de Franse regering over het immigratiebeleid
16/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/12/1997   Regeling der werkzaamheden
6/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/1/1998   Regeling der werkzaamheden
13/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1998   Regeling der werkzaamheden
20/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/1/1998   Voortzetting van de bespreking van de vaststellingen en aanbevelingen
27/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
27/1/1998   Voortzetting van de bespreking van de vaststellingen en aanbevelingen
3/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1998   Regeling der werkzaamheden
10/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/2/1998   Bespreking van de punten 2 en 3 van de vaststellingen
11/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1998   Bespreking van punt 3 van de vaststellingen
3/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1998   Bespreking van de punten 3, 4 en 5 van de vaststellingen
9/3/1998   Niet behandeld
24/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1998   Regeling der werkzaamheden
24/3/1998   Voortzetting van de bespreking
31/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1998   Voortzetting van de bespreking van de aanbevelingen
20/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/4/1998   Voortzetting van de bespreking van de aanbevelingen
5/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/5/1998   Uitgesteld
9/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/6/1998   Voortzetting van de bespreking van de aanbevelingen
9/6/1998   Bespreking van de algemene aanbevelingen
23/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
23/6/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-768/1 1-768/1 (PDF)
9/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/3/1999   Hoorzitting - de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Luc Van den Bossche - de Regularisatiecommissie voorgezeten door de heer De Bruyne
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Niet behandeld
27/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
27/4/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-768/3 1-768/3 (PDF)
5/5/1999   Einde behandeling
14/7/1998   Bespreking in plenaire vergadering
5/5/1999   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Variaprocedure Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 22/10/1996, 12/11/1996, 28/1/1997, 4/2/1997, 18/2/1997, 25/9/1997, 30/9/1997, 7/10/1997, 14/10/1997, 21/10/1997, 28/10/1997, 13/11/1997, 18/11/1997, 25/11/1997, 11/12/1997, 16/12/1997, 6/1/1998, 13/1/1998, 3/2/1998, 24/3/1998, 9/3/1999

Kruispuntbank van de wetgeving