S. 1-764 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Joris Van Hauthem   

minister
afgevaardigde
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
regionaal parlement
eedaflegging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-764/1 1-764/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 27/10/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/10/1997   Indiening voorstel Doc. 1-764/1 1-764/1 (PDF)
29/1/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
29/1/1998   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/1/1998   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving