S. 1-763 Dossierfiche K. 49-559

Wetsontwerp tot wijziging van de gemeentegrenzen tussen Grimbergen en Vilvoorde
Willy Cortois   Hans Bonte   Simonne Creyf  

gemeente
administratieve indeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-559/1 Wetsvoorstel 30/4/1996
K. 49-559/2 Tekst aangenomen door de commissie 22/10/1997
K. 49-559/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/10/1997
1-763/1 1-763/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/10/1997
1-763/2 1-763/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/11/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
30/4/1996   Indiening voorstel Doc. K. 49-559/1
9/5/1996   Inoverwegingneming
23/10/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6779
23/10/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-0/o1)
Handelingen, p. 6797
Doc. K. 49-559/3
23/10/1997   Aanneming zonder amendering
24/10/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-763/1 1-763/1 (PDF)
18/11/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 1-763/2 1-763/2 (PDF)
18/11/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/12/1997   Bekrachtiging en afkondiging
24/4/1998   Bekendmaking (12639-12640)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 23/10/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 3/11/1997 15 17/11/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 3/11/1997 0 17/11/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/12/1997 24/4/1998 , blz 12639-12640

Kruispuntbank van de wetgeving